Hřensko

Hřensko je pohraniční obec, která se nachází v romantickém skalním kaňonu při ústí řeky Kamenice do Labe. Je vstupní branou do Národního parku České Švýcarsko.
První zmínka o Hřensku pochází z 15. století, kdy zde stála krčma sloužící vorařům. Od 16. století se zde začali usídlovat další obyvatelé, kteří se živili především těžbou a plavením dřeva. V 19. a 20. století došlo k prudkému rozvoji turistiky a tím i k rozvoji obce.
K historickým památkám obce patří kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1786.
Hřensko je výchozím místem pro výlety na Pravčickou bránu, největší přírodní skalní most na našem kontinentu. Dále do soutěsek řeky Kamenice – Tiché a Divoké soutěsky, kde je možné absolvovat projížďku na lodičkách mezi skalními útvary se zajímavým výkladem převozníka. Tyto významné turistické atrakce spojuje naučná stezka. Jsou tady také značené turistické a cyklistické trasy.
Hřensko je konečnou stanicí lodní dopravy na našem území. Při přechodu do Německa tady můžete vyžít přeshraniční přívoz Schöna/Hřensko přes řeku Labe, který je určen pouze pro přepravu osob a jízdních kol.

České Švýcarsko - turistické informace - 407 17 Hřensko 82, tel./fax: 412 554 286, e-mail: info@ceskosaske-svycarsko.cz

Soutěsky u Hřenska - říčka Kamenice je z obou stran obklopena hradbou vysokých skal. Máte možnost se tady projít romantickou přírodou pod skalními převisy, několika tunely, přes úzké lávky. Dva úseky cesty lze absolvovat pouze na lodičce – jedná se o Tichou (Edmundovu) a Divokou soutěsku, Web: www.soutesky-hrensko.cz

Hřensko Hřensko
Skalní stěna u silnice
Hřensko Hřensko
Pohled na obec
Fotografie uživatelů
Daniela Endrštová
Hřensko z Janovské vyhlídky
Hanka Kučerová
Pohled od Pravčické brány
Jitka Kiprova
Pohled na Pravčickou bránu
Ivana Boháčová
Rybníček u mlýna-Janov
jirta
Tichá soutěska
jirta
Právčická brána
Nadia Novotná
přívoz Dolní Žleb
Daniela Endrštová
Výhled z Janovské rozhledny
Daniela Endrštová
Janovská rozhledna
Ivana Boháčová
Pískovec
Ivana Boháčová
Pravčická brána
Ivana Boháčová
Pravčická brána

Virtuální prohlídky serveru
Hřensko: Edumdova soutěska - řeka Kamenice
Hřensko: Edumdova soutěska - Tichá soutěska
TOPlist